Geschiedenis Belvédère Lochemse Berg

Belvédère als luchtwachttoren

Rond 1954 ging de Belvédère ook dienstdoen als zogenaamde luchtwachttoren voor het Korps Luchtvaartdienst en is de toren opnieuw verhoogd (luchtwachtpost 1H2 Barchem-Lochem).

Luchtwachttorens in Nederland

Ter versteviging werden er een aantal betonnen steunberen rond het bouwwerk geplaatst. Boven op de toren bevond zich het openlucht-observatieplatform met borstwering. Aan de zuidwestzijde van dit uitkijkplatform was een overdekte schuilnis. In het midden van het uitkijkplatform stond het luchtwachtinstrument opgesteld. Het bestond uit een gridtafel, met een kaart van de omgeving met de positie van de toren in het midden daarvan en de locaties van de naburige luchtwachtposten eromheen. Daarop gemonteerd was een statief met vizier en (losse) kijker en een aanwijsnaald. Met waarnemingen van drie torens/ posten werd via driehoeksmeting de positie van het waargenomen vliegtuig bepaald. Een restant van de poot van het luchtwachtinstrument en de schuilnis zijn nog op de Belvédère aanwezig. Onderzocht zal worden of deze opstelling gerestaureerd kan worden.

Meer algemene informatie over luchtwachttorens
Luchtwachttoren 1J2 in Beek, in het zuiden van de Achterhoek

De Stichting Menno van Coehoorn  is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies. Ook beschikt de stichting over veel informatie over luchtwachttorens.

Luchtwachttorens Achterhoek

Luchtwachttorens Achterhoek

Op dit overzicht van luchtwachttorens in de Achterhoek, is ook duidelijk de IJssellinie te zien. De IJssellinie was een uiterst geheime waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie. Met het in werking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en vijf tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Er waren plannen voor evacuatie van de ruim 400.000 bewoners van de IJsselvallei bij wie het niet bekend was dat dit hen mogelijk te wachten stond.