Belvédère Lochemse Berg

Behoud Belvédère Lochemse Berg

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Behoud Belvédère Lochemse Berg wordt gevormd door de initiatiefnemers:

Koos van Zwieten (voorzitter)
Cor Tonkens (secretaris)
Daan Knijnenburg (penningmeester)

De ambitie van de initiatiefnemers is om met de restauratie van de Belvédère het gemeentelijk monument als cultureel erfgoed in ere te herstellen en verder verval te voorkomen. Met het opnieuw toegankelijk maken van de toren wordt het toeristisch profiel van Lochem versterkt en krijgt het bezoek aan de Lochemse Berg een extra dimensie, zoals ook in het verleden het geval was.

 

Doelen

Restauratie en behoud van de Belvédère als cultureel erfgoed. De Belvédère is 130 jaar geleden gebouwd. In de jaren 20 van de 20e eeuw was de toren het middelpunt van de ontwikkeling van een parkachtig landschap, aangelegd door de toenmalige eigenaar.

Realisatie van een toeristisch attractiepunt. Het opnieuw openstellen van de toren voor beklimming. De uitkijkfunctie kan aangevuld worden met andere middelen, bijvoorbeeld door een fotogalerij of virtual reality op het bovenste platform. De VVV kan op gezette tijden arrangementen  verzorgen.

Beloning bestuurders

Artikel 3.5 van statuten:
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders  ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
RSIN Nummer:  866371795