Stichting Belvédère Lochem opent jacht op ‘vrienden’

8 mei 2024

Belvedere Lochemse Berg 1

Eerder dit jaar werd een plan ontvouwd om de Belvédère nieuw leven in te blazen. De toren, een toeristisch icoon van weleer, staat al jaren te verpieteren op de Lochemse Berg. Dat moet veranderen vindt de onlangs opgerichte Stichting Behoud Belvédère Lochemse Berg. Inmiddels is hun nieuwe website in de lucht en is het mogelijk om Vriend te worden van de Belvédère. Veel steun van particulieren helpt bij de fondsenwerving die dit najaar zal beginnen.

Door Henri Bruntink

Het initiatief is van oud-Lochemer en architect Daan Knijnenburg. Hij heeft warme jeugdherinneringen aan de toren en vindt dat de aftakeling gestopt moet worden. Hij kwam met een plan voor restauratie. Knijnenburg vormt inmiddels samen met VVV-voorzitter Koos van Zwieten en deskundige op het gebied van bouw en civiele techniek, Lochemer Cor Tonkens, het dagelijks bestuur van de op 22 maart opgerichte stichting.

Virtueel rondkijken
Al snel na het ontstaan van het idee werd duidelijk dat ophoging van de uitkijktoren – zodat weer over de bomen heen gekeken kan worden – geen haalbare kaart is. In plaats daarvan is gekozen voor een overdekt plateau waar bezoekers met behulp van augmented reality (AR) virtueel kunnen ‘rondkijken’. De bezoekers kunnen met hun smartphone een QR-code scannen en kijken dan via dronebeelden uit over de hele omgeving. Dat betekent kijken tot aan bijvoorbeeld Zutphen en met allerlei toegevoegde informatie. De techniek wordt ontwikkeld door het Lochemse bedrijf Abel Leisure.
Cor Tonkens zegt: “Door deze techniek kunnen we ook informatie geven over andere locaties en bezienswaardigheden in de omgeving. Zoals over de Spaanse Schans.” Op de flanken van de Lochemse Berg werden eerder de restanten van het strategisch uitkijkpunt uit de Tachtigjarige Oorlog aangetroffen. Dit is het eerste gemeentelijke archeologische monument van Lochem.

Bouwcombinatie
Kreunen Bouw Lochem en restauratie-bouwbedrijf Hoffman Beltrum /Zutphen vormen speciaal voor dit project een bouwcombinatie die de klus in principe gaat uitvoeren. Inspectie door onderzoeksbureau AK Blom heeft inmiddels geleid tot de constatering dat er geen asbest in de toren zit. Maar vleermuizen zitten er wel. De Gewone grootoorvleermuis is er aangetroffen als overwinteraar. Nader onderzoek moet uitwijzen of de dieren er eventueel ook paren en hun jongen groot brengen (kramen). Dat laatste ligt niet in de lijn der verwachting, maar een onderzoek van een vol jaar moet duidelijkheid brengen. Dit wordt uitgevoerd door een vrijwilliger van de stichting, samen met Ecologisch adviesbureau Eco Tierra

De buitenzijde van de toren wordt door scouting Graaf Otto Groep als klimwand gebruikt. Het klimmen vormt al jaren een boeiend schouwspel voor voorbijkomende wandelaars. In overleg is besloten dat deze functie kan blijven bestaan en wordt geïntegreerd in het project. Binnen moet de trap worden gesloopt en opnieuw, op oorspronkelijke wijze, worden opgebouwd. Boven wordt een bezoekersruimte met ramen gerealiseerd waar informatiepanelen de bezoekers wegwijs maken. Helemaal bovenop wordt het platform voorzien van een overkapping zodat bezoekers bij slecht weer droog staan. De bouwtechnische staat van de toren zelf heeft de jaren van leegstand wonderwel doorstaan. Wel moet het metselwerk worden gereinigd en plaatselijk hersteld. Ook worden de deur en de ramen vervangen.

Vriend worden
Vriend van de Belvedère worden kan voor een richtbedrag van f 25 euro per jaar, maar een hogere of lagere bijdrage is ook welkom. Koos van Zwieten: “Steun vanuit de bevolking kan ons helpen bij de fondswerving die later begint. Brede steun is een extra argument als we proberen bedrijven en allerlei steunfondsen te interesseren om een bijdrage te leveren.” Het wachten is wat dat betreft nog op het verkrijgen van de ANBI-status. Dat maakt het doneren van grote bedragen fiscaal aantrekkelijk. De verwachting is dat de fondswerving dit najaar kan beginnen. Volgend jaar hoopt de stichting de financiering rond te hebben. Hoeveel het gaat kosten is nog niet duidelijk, maar het gaat om een aanzienlijk bedrag. In juni komt de bouwcombinatie met een raming van de kosten. .

De gemeente Lochem heeft een deel van de aanloopkosten gedekt. Het gaat om 10.000 euro. De Provincie Gelderland is bereid om maximaal de helft van de restauratiekosten voor haar rekening te nemen.

Kijk voor informatie en om Vriend te worden op de website. Hier is onder andere een projectplan te vinden naast nieuwsinformatie over de stand van zaken van het project.

Uit: Berkelbode 8 mei 2024

Eerder verschenen

Kreunen Bouw doneert 4.000 euro

Op vrijdag 5 juli ontving voorzitter Koos van Zwieten van onze stichting uit handen van de voltallige directie van Kreunen Bouw Lochem een cheque ter waarde van 4.000 euro. Kreunen Bouw Lochem bestaat dit jaar 100 jaar. Tijdens de festiviteiten op 22 en 23 maart,...

Veel informatie verzameld over luchtwachttoren

Rond 1954 ging de Belvédère ook dienstdoen als zogenaamde luchtwachttoren voor het Korps Luchtvaartdienst (luchtwachtpost 1H2 Barchem-Lochem) en is de toren opnieuw verhoogd . U leest hier meer over over op de pagina Belvédère als luchtwachttoren.

Kreunen Bouw Lochem ondersteunt het initiatief

Ter ere van haar 100-jarig jubileum heeft Kreunen Bouw Lochem drie goede doelen uitgekozen, waaraan relaties kunnen doneren, waaronder de restauratie van Belvédère. De stichting is Kreunen Bouw hier zeer erkentelijk voor.

Stichting Behoud Belvédère Lochemse Berg opgericht

Op 22 maart 2024 is de akte gepasseerd bij notariskantoor Tap & van Hoff te Lochem ter oprichting van de Stichting Behoud Belvédère Lochemse Berg. Vervolgens is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is een procedure gestart om een bankrekening...